| หน้าแรก | นโยบายโรงพยาบาล | ฝ่าย/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน | ตัวชี้วัดคุณภาพ | ระบบสมาชิก | ติดต่อเรา
  
รายการหลัก
  - ข้อมูลพื้นฐาน
  - คลินิกเฉพาะทาง
  - ระบบเวชระเบียน
  - การจัดการความรู้
 

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

  - ระบบรายงาน
คลินิกเฉพาะทางที่เปิดบริการ
จันทร์ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบท่อปัสสาวะ ศัลยกรรมเด็ก
อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมโรคระบบโลหิต
อายุรกรรมข้อรูมาตอยด์ โรคผิวหนังทั่วไป ประกันสังคม
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม จักษุวิทยา
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) คลินิกโรคสมองเสื่อม สัปดาห์ที่ 2,4
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู โสต ศอ นาสิก
อังคาร ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท คลินิกมะเร็ง
อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบไร้ท่อ อายุรกรรมข้อรูมาตอยด์
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม โรคผิวหนังทั่วไป
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู ประกันสังคม
จิตเวช คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป)  
จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก  
พุธ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบท่อปัสสาวะ ศัลยกรรมระบบประสาท
อายุรกรรมทั่วไป คลินิกโรคหัวใจ ความดัน อายุรกรรมโรคไต
กุมารเวชกรรมทั่วไป คลินิก Well Baby (บ่าย) โรคผิวหนังทั่วไป
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) จิตเวช สูติกรรม นรีเวชกรรม
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู ประกันสังคม
จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก  
พฤหัสบดี ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมพลาสติก เวชกรรมฟื้นฟู
อายุรกรรมทั่วไป คลินิกโรคหัวใจ ความดัน อายุรกรรมโรคหัวใจ
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม โรคผิวหนังทั่วไป
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) จิตเวช ประกันสังคม
ออร์โธปิดิกส์ จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก
ศุกร์ ศัลยกรรมทั่วไป จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก
อายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมโรคระบบโลหิต
อายุรกรรมข้อรูมาตอยด์ โรคผิวหนังทั่วไป  
กุมารเวชกรรมทั่วไป สูติกรรม นรีเวชกรรม ประกันสังคม
คลินิกฟ้าใส (จิตเวชทั่วไป) คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) คลินิกลูกรัก จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ออร์โธปิดิกส์ เวชกรรมฟื้นฟู คลินิกโรคซึมเศร้า(จิตเวช)