โปรแกรมที่ 1

01

ตรวจความดันโลหิต ชีพจรและตรวจร่างกาย

02

เอกซเรย์ปอด (X-Ray)

03

ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis (UA)

04

ตรวจหาความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)

05

ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)

06

ตรวจหมู่เลือด (Blood Group A.B.O)

07

ตรวจภายในและตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)

ผู้ชาย

ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

ผู้หญิง

ค่าตรวจสุขภาพ 770 บาท

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 272 , ทั้งหมด: 94936