โปรแกรมที่ 2

01

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Glucosc)

02

ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

03

ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)

04

ตรวจการทำงานของไต (BUN)

05

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

06

ตรวจการทำงานของตับ (SGOT/AST)

07

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT/ALT)

08

ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatasi)

09

ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric acid)

ผู้ชาย

ค่าตรวจสุขภาพ 420 บาท

ผู้หญิง

ค่าตรวจสุขภาพ 420 บาท

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 273 , ทั้งหมด: 94937