โปรแกรมที่ 5

01

ตรวจหาความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)

02

เอกซเรย์ปอด (X-Ray)

03

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

04

ตรวจกามโรค (VDRL)

05

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (HIV)

07

ตรวจคัดกรองธาลาสซีเมีย (Thalassemia Screening)

06

ตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

08

ตรวจภายในและตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)

09

วัดความดันโลหิต ชีพจรและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผู้ชาย

ค่าตรวจสุขภาพ 1,130 บาท

ผู้หญิง

ค่าตรวจสุขภาพ 1,400 บาท

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 287 , ทั้งหมด: 94951