โปรแกรมที่ 6

01

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

02

ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

03

ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Triglycerides)

04

วัดความดันโลหิต ชีพจรและตรวจร่ายกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผู้ชาย

ค่าตรวจสุขภาพ 160 บาท

ผู้หญิง

ค่าตรวจสุขภาพ 160 บาท

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 265 , ทั้งหมด: 94929