ทำเนียบผู้บริหาร

Image

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

นพ.นิคม มะลิทอง

นพ.นิคม มะลิทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1
กลุ่มภารกิจด้านบริการ
ทุติยภูมิและตติยภูมิทางการแพทย์
นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้

นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางจิรภัทร สิทธิสันต์

นางจิรภัทร สิทธิสันต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสกาวเดือน ขำเจริญ

นางสกาวเดือน ขำเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นพ.ธนะบุญ  ประสานนาม

นพ.ธนะบุญ ประสานนาม

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

นพ.สมบัติ หัชลีฬหา

นพ.สมบัติ หัชลีฬหา

รองผู้อำนวยการด้านผลิต

บุคลากรทางการแพทย์


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 179 , ทั้งหมด: 123811