ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยทั่วไป (Walk in)
1

วัดความดัน และชั่งน้ำหนัก

ณ จุดบริการทางเข้าตึกอำนวยการ
2

รับบัตรคิว

 • จุดแจกคิว (หน้าประตูเข้าตึกอำนวยการ)
 • พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร
  • หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ (กรณีนอกเขต)
3

ลงทะเบียนส่งตรวจ

ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ห้องบัตรได้ทุกช่องบริการ(รอเรียกตามบัตรคิว)
และตามจุดบริการตามแผนกต่างๆ
ผู้ป่วยนัด (กรุณาตรวจสอบบัตรนัดของท่านว่าท่านมาตรงตามวันนัดหรือไม่)
01
ผู้ป่วยมาตรงตามวันนัด ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยนัดตามที่ระบุในบัตรนัดได้ทันที
02
ผู้ป่วยมาไม่ตรงตามวันนัด
กรุณาทำตามขั้นตอนตามข้อ

ขอบเขตบริการ

1. ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไม่ฉุกเฉินเท่านั้น
2. ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน เฉพาะในวันและเวลาราชการ 07.30 -15.30 น.
    ** ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน
3. ท่านสามารถมาพบแพทย์ได้ตามวันที่ท่านกำหนด
Image

วิธีการขอสำเนาเวชระเบียน

1.  ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ....ที่ งานเวชระเบียน ห้องเบอร์ 4
2.  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์......ใช้ระบบหนังสือราชการ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
3.  ยื่นคำร้องทางระบบอิเลคทรอนิกส์ ....@330inuha [เฉพาะเพื่อการรักษาต่อเนื่องเท่านั้น]

 • หลักฐานในการขอ 
ค่าธรรมเนียม
1. รับด้วยตนเอง 
 • ค่ามัดจำ 100 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ 10 บาท
 • ค่าสำเนาเวชระเบียน แผ่นละ 1 บาท คิดตามจริงในวันที่มารับเอกสาร
2. จัดส่งทางไปรษณีย์
 • ผู้ป่วยนอก 100 บาท 
 • ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 250 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ 10 บาท
3.  ระบบ Electronic 100 บาท [เฉพาะเพื่อการรักษาต่อเนื่องเท่านั้น]
4.  ระบบหนังสือราชการ  300 บาท เช็คสั่งจ่าย โรงพยาบาลราชบุรี
 
วิธีการรับเอกสาร
1.  กรณีรักษาต่อเนื่อง
 • รับเอกสารด้วยตนเอง 
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ 
 • ระบบ Electronic [เฉพาะเพื่อการรักษาต่อเนื่องเท่านั้น]
2. กรณีประกันสังคม,การขอย้ายหน่วยงาน
 • รับเอกสารด้วยตนเอง
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ 
3.  กรณีประกันชีวิต,กฎหมาย,คดีความ
 • รับเอกสารด้วยตนเอง
 • จัดส่งทางไปรษณีย์
 
ระยะเวลาดำเนินการ
 • รักษาต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที
 • ประกันชีวิต คดีความและอื่นๆ  ระยะเวลาดำเนินการ1-3 สัปดาห์

วิธีการจองห้องพิเศษ

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ ได้ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โทร 032-719600 ต่อ 1708
 • แจ้งความประสงค์ โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษ งานเวชระเบียน ห้องเบอร์ 4 
 • แจ้งความประสงค์ ทางโทรศัพท์ โทร 032-719600 ต่อ 1708
 • แจ้งความประสงค์ ที่พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
 
 1. กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ "ศูนย์จองห้องพิเศษ”  โทร 032-719600 ต่อ 1708 ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น.
 2. กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน ติดต่อจองได้ที่ "ศูนย์จองห้องพิเศษ” โทร 032-719600 ต่อ 1708 ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. 
 3. ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ : การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง (ยกเว้น แผนกสูติกรรม จัดเรียงตามเวลาเด็กเกิด)

ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง

วิธีดำเนินการ
 1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้นทาง ติดต่อ ศูนย์นัดพบแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชบุรี โทร 032-326631 , 032-719600 ต่อ 1735 และลงทะเบียน ตามแบบฟอร์ม
 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์นัดพบแพทย์เฉพาะทาง รพ.ราชบุรี ตรวจสอบรายละเอียด กำหนดวันนัด และ ส่งบัตรนัดพร้อมรายละเอียด ให้ รพ.ต้นทาง เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยมารับการรักษา ตามวันเวลาที่กำหนด
Image

ขอแก้ไขข้อมูลในเวชระเบียน

 • การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี ในเรื่องต่างๆ เช่น การเลื่อนนัดพบแพทย์ การส่งยาทางไปรษณีย์ฯลฯ
Image

การขอใบรับรองแพทย์ประกันชีวิต

ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ ...

สำนักงานองค์กรแพทย์ อาคารศูนย์หัวใจและมะเร็งฯ ชั้น 5

ในวันและเวลาราชการ

โทร 032-719600 ต่อ 1701

........................................

Image

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 360 , ทั้งหมด: 284009

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์