กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

Image

นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โรงพยาบาลราชบุรี

Image

4 เรื่องไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA

Image

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

Image

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Image

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

Image

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สป.กระทรวงสาธารณสุข

Image

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

Image

จรรยาบรรณข้าราชการ สป.สาธารณสุข

Image

การใช้กล้องวงจรปิด และ PDPA (กรณีใช้ประโยชน์ส่วนตัว)

Image

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

Image

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

Image

กฏหมาย เศรษฐกิจ-สังคม เกี่ยวกับทางการพยาบาล

Image

10 เรื่อง ที่ประชาชนต้องรู้ เกี่ยวกับ PDPA

Image

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

Image

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

Image

© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 259 , ทั้งหมด: 273287

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์